Warto być z 4 STEPS na bieżąco. Spotkania, szkolenia, warsztaty czy aktualne promocje – wszystkiego się dowiesz od nas.

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Telefon*

Miasto*

*

*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zodiak Gym Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (83‐302) przy ul. Chełmińskiej 68. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach
marketingowych, w szczególności w celu oferowania przez spółkę swoich usług. Ma Pan/Pani prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.


Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Napisz do nas

Imię*

Nazwisko*

Adres email*

Telefon*

Treść listu*


500

*

*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zodiak Gym Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (83‐302) przy ul. Chełmińskiej 68.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach
marketingowych, w szczególności w celu oferowania przez spółkę swoich usług. Ma Pan/Pani prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.


Pola oznaczone * są obowiązkowe.

4 STEPS oferuje:

 • analizę składu ciała,

 • konsultację z Trenerem,

 • 1 dzień ćwiczeń, trening.

Zrób z nami pierwszy krok do nowego lepszego życia!

Nie szukaj wymówek - zapisz się teraz

Zgłoś się na bezpłatną sesję i wypróbuj 4 Steps bez zobowiązań!

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Tobą, aby zapisać Cię na bezpłatny trening.

Tak
Nie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zodiak Gym sp. z o.o. ul. Chełmińska 68, 86-302 Grudziądz, jako administratora danych osobowych w celu przekazywania drogą elektroniczną lub telefoniczną ofert handlowych przez Zodiak Gym sp. z o.o. Swoje dane osobowe podaję dobrowolnie. Zostałem/-łam poinformowany/-na o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania.

* pole obowiązkowe

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zodiak Gym sp. z o.o. (zwana dalej także 4Steps) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu 4-Steps.pl. Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem internetowym. Twoje dane chronimy także od strony technicznej i w każdym momencie służymy wyjaśnieniami dotyczącymi Twojej prywatności.

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o „Usłudze” pod pojęciem tym należy rozumieć usługi świadczone przez Zodiak Gym Sp. z o.o. przy użyciu serwisu internetowego pod nazwą „4-Steps.pl” (zwanego dalej Serwisem, Serwisem Internetowym albo Serwisem 4-steps.pl) umieszczonego pod adresem internetowym: http://www.4-steps.pl, zawierane za pośrednictwem Serwisu umowy, a także akcje promocyjne, ankiety, konkursy i inne akcje skierowane do Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z poszczególnych Usług określone zostały w regulaminie umieszczonym na stronach Serwisu Internetowego.

 

Zasady zbierania danych i rodzaj zbieranych danych Użytkowników

 1. Zodiak Gym sp. z o.o. działająca pod marką 4Steps przechowuje zapytania http kierowane do serwera, na którym umieszczony jest Serwis 4Steps.pl. W konsekwencji Zodiak Gym Sp. z o.o. zna np. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, nazwę stacji klienta, informację o błędach jakie wystąpiły w trakcie realizacji transakcji, informację o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP (adresy, z których Użytkownicy korzystają w trakcie korzystania z Serwisu 4-Steps.pl), w przypadku, w którym przejście do Serwisu 4-Steps.pl nastąpiło z innej strony za pomocą odnośnika adres tej strony.
 2. Wskazane wyżej dane nie identyfikują konkretnych osób korzystających z Serwisu 4-Steps.pl.
 3. Dane wskazane w ust. 1 wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z działalnością Serwisu Internetowego, badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu Internetowego.

Dane osobowe

 1. Do przeglądania zawartości Serwisu 4-Steps.pl nie jest konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych.
 2. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu 4-Steps.pl może wiązać się z koniecznością podania Danych Osobowych. W powyższym przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z Usług.
 3. Podanie Danych Osobowych może być także niezbędne w innych sytuacjach, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Zodiak Gym Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (86-302) przy ul. Chełmińskiej 68, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000144940, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000,00, NIP: 7792186448 , Regon 634384550

 

Zasady zbierania danych osobowych, zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

 1. W zależności od Usługi, z której zamierza skorzystać Użytkownik, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Użytkownik może być poproszony w szczególności o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres pocztu elektronicznej.
 2. W zależności od treści wyrażonej przez Użytkownika zgody, dane osobowe przetwarzane są w celach świadczenia Usług, w celu marketingu usług i produktów własnych Administratora, w innych prawnie uzasadnionych celach, a także w celu przekazywania informacji handlowych lub marketingowe dotyczących usług lub produktów swoich partnerów.
 3. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, a Użytkownicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator upoważniony jest do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, uaktualnianie, prostowanie i usuwanie.

Informacje handlowe

 1. Pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika, Administrator może przekazywać Użytkownikowi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej informacje handlowe lub marketingowe dotyczące usług i produktów swoich partnerów. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 2. Pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika, Administrator może przesłać Użytkownikowi ankietę dotyczącą oferowanych usług, produktów lub Serwisu Internetowego.

Wykorzystywanie plików Cookies

Serwis 4-Steps.pl wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies Użytkownika. Użytkownik jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę www.4-steps.pl i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania z Serwisu. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

Linki do stron osób trzecich

Serwis Internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Zodiak Gym Sp. z o.o. nie sprawuje kontroli nad stronami osób trzecich, nie kontroluje treści zamieszczanych na takich stronach, nie jest odpowiedzialna za ich dostępność i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach internetowych.

Ochrona transmisji

Dane Użytkowników o szczególnym znaczeniu, takie jak np. hasła dostępu do Serwisu Internetowego, przesyłane są przy użyciu protokołu szyfrowanego SSL.

Kontakt

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem: Zodiak Gym Sp. z o.o. , ul. Chełmińska 68, 86-302 Grudziądz lub, e-mail: 4steps@4-steps.pl.